عکاسی از مجسمه و آثار حجمی

SCULPTURE PHOTOGRAPHY

مفهوم مجسمه‌سازی و درک ما از آن در دهه‌های اخیر تغییر کرده است...
ما در سال‌های اخیر شاهد گذار از شیوه‌های سنتی به کارهای عمدتا ایده‌محور و سپس فرم‌های هنری جدید و بعضا موقتی مانند چیدمان بوده‌ایم.

با این‌که شیوه سنتی عکاسی از سردیس و تندیس همچنان کاربرد دارد، ظهور فرم‌های جدید در مجسمه‌سازی، مانند چیدمان‌های مکان‌محور یا هنرهای زمینی، عکاسان را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است که رویکردهای نوینی طلب می‌کنند.

این گذار رخدادی جذاب است، زیرا به عکاس اجازه می‌دهد تا از مستندنگاری صرف فراتر رود و خلاقیت را نیز به کارش اضافه کند. رابطه نزدیکی که فرم‌های نوین مجسمه‌سازی با محیط اطرافشان دارند چنان است که شما دیگر نمی‌توانید آن‌ها را خارج از موقعیت مکانی خاص خودشان تصور کنید. از طرف دیگر، موقتی بودن غالب این آثار به نوعی جای آن‌ها را نیز با عکس عوض کرده است. سابقا تندیس‌ها جاودانه بودند و عکس‌ها موقتی. ولی حالا چیدمان شما شاید تنها چند ماه پابرجا باشد، و این عکس است که آن را جاودانه می‌کند.

عکس دیگر صرفا روشی برای مستندسازی اثر اصلی نیست، بلکه به تعبیری از اثر تبدیل می‌شود و چگونگی دیده شدن اثر در زمان خلق شدن را بازتاب می‌دهد.

آیا نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره دارید؟
همکاران ما در کانون کبود آماده ارائه مشاوره به شما هستند.
02140884735
info@kaboodstudio.com