عکاسی تبلیغاتی

COMMERCIAL PHOTOGRAPHY

تصاویر بد برابر است با فروش بد و کاهش سود...
فرض کنید به جای پیاده‌روی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر در اینترنت پرسه می‌زنید. شما می‌توانید با یک جست‌وجوی ساده ده‌ها فروشگاه آنلاین پیدا کنید. اما اطلاعاتی که به شما می‌رسد صرفا به همان چیزی که از طریق نمایشگر رایانه منتقل می‌شود محدود می‌شود.
عکس تبلیغاتی همه جا هست، از دیجیکالا گرفته تا مجله، اثرات عکاسی تبلیغاتی در برابر چشمان همه ما قد علم کرده است. بخش بزرگی از خریدها صرفا به خاطر یک واکنش احساسی انجام می‌شوند تا یک نیاز حقیقی، به همین خاطر احساسات و حال‌وهوای چنین عکس‌هایی تاثیری مستقیم و قابل سنجش بر فروش می‌گذارند.
آیا نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره دارید؟
همکاران ما در کانون کبود آماده ارائه مشاوره به شما هستند.
02140884735
info@kaboodstudio.com